Sistemi - Vamotel

Pojdi na vsebino
Povezava z obstoječim informacijskim sistemom Storitve v oblaku TAB sistem Monitor sistem Telefonija DECT sistem Klicni sistem
Povezava z obstoječim informacijskim sistemom
Vse opisane sisteme in podatke iz sistemov vam lahko povežemo z obstoječim domskim informacijskim sistemom brez podvajanja in pretvarjanja podatkov.

Storitve v oblaku
Arhiviranje podatkov v oblaku, storitve za zaposlene in svojce.

TAB sistem
TAB interaktivni modul na dotik je namenjen beleženju nege, vzdrževalcem in snažilkam, v celoto združuje še klicni sistem ter telefonijo in s svojo funkcionalnostjo, ki omogoča višji nivo oskrbe in vzdrževanja doda na vrednosti in ugledu vaše ustanove. Za domove, bolnišnice in ostale ustanove pomeni hitrejši in enostavnejši obračun storitev, porabo materiala in planiranje. Ker se vnosi opravljajo online se tudi podatki v sistemu lahko spremljajo in obdelujejo v smislu takojšnjega celovitega pregleda in nadzora v vaši ustanovi.

Sistem TAB je prilagodljiv in ga nastavimo glede na vaše želje in potrebe. Modularnost sistema pomeni aktiviranje tistih modulov, ki jih vaša ustanova pri vašem delu potrebuje in želi. Sistemi (klicni sistem in DECT sistem) so medsebojno ločeni in neodvisni drug od drugega in ne vplivajo na medsebojno delovanje.

Namestitev strežniškega paketa na strežnik zajema:
• Postgresql podatkovna baza
• neomejeno število klientov – Tab enot
• statistična poročila
• prilagoditev vsebine beleženja z obstoječim informacijskim sistemom
• oddaljena prijava za pomoč in odpravo napak


Namestitev prikazovalnikov Tab je predvidena na  levo in/ali desno stran vsakega hodnika, predvidoma med štiri do maksimalno osem sob ena TAB enota.

Preko TAB enote se v osnovnem paketu beleži sledeče:
• Evidenca storitev čiščenja - sobe uporabnikov v povezavi z planom čiščenja
• Evidenca izločanja, odvajanja in menjave inko pripomočkov
• Evidenca izvajanja načrtovanih storitev
• Seznam in evidenca čiščenja invalidskih pripomočkov
• Evidenca razkuževanja delovnih površin, pripomočkov, aparatov na enoti in izolacijski sobi
• Evidenca izpravnosti MTP
• Evidenca pripravljanja zdravil

Vse opisane sisteme in podatke iz sistemov vam lahko povežemo z obstoječim domskim informacijskim sistemom brez podvajanja in pretvarjanja podatkov.Tehnične lastnosti :
• delovanje na osnovi IP tehnologije
• povezljivost s klicnim sistemom
• povezljivost s telefonijo in klicanje svojcev, nujnih telefonskih številk
• stalen nadzor delovanja sistema
• prijava osebja z obstoječimi in/ali dodatnimi NFC ključki ali PIN kodo
• zaslon 10.1 inč, 1920*1200 točk, Full HD, G+G multi-touch
• WIN 11
• PoE napajanje
• baterijsko napajanje 10.000mAh
• Dimenzije 248 x 161 x 70 mm
• Namizna ali stenska montaža

Monitor sistem
Klicni sistem nadgradimo z MONITOR sistemom, ki je namenjen prikazu klicev in prisotnosti iz klicnega sistema, informiranju stanovalcev ter njihovih svojcev o trenutnih in prihajajočih aktivnostih v domu, jedilnikov, slik ali video vsebin iz raznih prireditev...S svojo funkcionalnostjo doda na vrednosti in ugledu vaše ustanove. Za domove, bolnišnice in ostale ustanove pomeni hitrejši in enostavnejši prikaz informacij, ki se jih z vnosom in urejanjem na enem mestu lahko prikazuje na poljubnih monitorjih sočasno. Ker se vnosi in urejanje opravljajo online se tudi podatki v sistemu lahko prikazujejo takoj.
Sistem »MONITOR« je prilagodljiv in ga nastavimo glede na vaše želje in potrebe. Modularnost sistema pomeni aktiviranje tistih modulov, ki jih vaša ustanova pri vašem delu potrebuje in želi.

• Namestitev strežniškega paketa na obstoječ PC, fizični ali virtualni strežnik
• Namestitev monitorjev je predvidena pod strop na  sredino vsakega hodnika - trakta.

Telefonija
Integriramo vam lahko sisteme klasične TDM in IP telefonije z analognimi,digitalnimi in IP telefonskimi aparati proizvajalca SIEMENS (hibridne telefonske centrale za vse vrste uporabnikov)
Mobilnost osebja
Za mobilnost osebja nadgradimo in povežemo klicni sistem z DECT sistemom brezžičnih telefonov, na katere osebje obveščamo o klicih iz sob, klicih iz domofonov pri vhodnih vratih, dvigal, alarmnih in požarnih central..

Mobilnost: osebje ni vezano na en prostor. Informacije lahko posreduje naprej drugim.
Fleksibilnost: Osebje se prosto giblje po celotnem objektu in prejema informacije o dogajanju – klicih, pozivih iz vhodnih vrat, telefonski pozivi.
Avtomatiziranost: Sistem deluje popolnoma avtomatizirano in uporabnik (sestra ali strežno osebje) ne rabi vključevati nobenih dodatnih funkcij ali tipkati zapletenih in dolgih KOD s katerimi bi vključevali govorno ali podatkovno povezavo med prenosno slušalko in klicnim sistemom, ampak za to skrbi sistem sam.
Nočno dnevni režim delovanja: Čez dan lahko posamezne enote delujejo samostojno in se zvečer, ko se število osebja zmanjša, povežejo v večjo skupino. Sistem samodejno preklaplja na režim med prazniki, lahko se nastavi do 128 različnih režimov delovanja.
Gledano s strani vodstva: Zmanjševanje števila ljudi v izmeni, saj je informiranost o pozivih iz sob nemudoma posredovana dotičnim na prenosni aparat. Osebje je med seboj povezano z govorno zvezo. Intervencije so hitrejše.

DECT sistem
DECT sistem ali HiPath Cordless Office je integrirana rešitev brezvrvične telefonije za komunikacijski sistem HiPath 3000. HiPath Cordless Office omogoča mobilnim uporabnikom dostop do vseh klasičnih in dodatnih funkcij sistema HiPath 3000.
Zagotavljanje maksimalne mobilnosti zaposlenih znotraj zavoda omogoča optimalno dosegljivost vseh ključnih uslužbencev ter tako izboljšuje poslovne procese.
                                                           
Zahvaljujoč svoji inovativni zasnovi je družina prenosnih aparatov Unify daleč najuspešnejša med vsemi DECT telefonskimi aparati. Za te aparate je značilna visoka varnost pred prisluškovanjem, kakovosten digitalni zvok ter velik doseg (do 50m znotraj stavb in do 300m na prostem).

Aparati so opremljeni z osvetljenim grafičnim zaslonom, ki v povezavi z menijskimi tipkami omogoča interaktivno  upravljanje. Varnostni mehanizem onemogoča, da bi v sistem prijavili neavtoriziran prenosni aparat. Vsi pomembni administrativni posegi se tako izvajajo centralno in se beležijo.
Znotraj področja radijske pokritosti imajo mobilni uporabniki možnost uporabe vseh funkcij komunikacijskega sistema (npr. preklop, predaja klica, konferenčna zveza, itn.).

V primerih ko je potrebno zagotoviti radijsko pokrivanje večjega prostora, je na sistem potrebno priklopiti več baznih postaj. Področje radijskega pokrivanja posamezne bazne postaje se prekriva s področjem pokrivanja sosednjih baznih postaj, kar omogoča, da se posamezen prenosni aparat sproti prijavi na najprimernejšo bazno postajo (tudi med samim pogovorom).

DECT sistem nadgradimo in povežemo z operaterjem javne telefonije. Integriramo vam lahko sisteme klasične TDM in IP telefonije z analognimi, digitalnimi in IP telefonskimi aparati (hibridne telefonske centrale za vse vrste uporabnikov) ter napredne IP  telefonske centrale s pripadajočimi IP telefonskimi aparati. S tem dosežemo povezljivost DECT brezžičnih telefonov z ostalimi telefoni znotraj zgradbe in povezljivost z javnim telekomunikacijskim omrežjem (s poslovnimi partnerji, svojci...).

Pri vhodnih vratih se namesti domofonski aparat in se poveže z DECT sistemom. V nočnem času, ko so vhodna vrata zaklenjena, se naprava programsko nastavi tako, da zvoni na enem (lahko tudi skupini) telefonskem aparatu (običajno DECT aparat). Ob zvonjenju pri vhodnih vratih se klicočemu na telefonu izpiše iz katerih vhodnih vrat prihaja klic (v primeru, da imamo več različnih vhodov v objekt), klicoči lahko z domofonom govorno komunicira, hkrati pa lahko s kodo aktivira odpiranje vrat, ki se v nočnem programu ponovno samodejno zaklenejo.

Kot dodatna prednost je možnost povezave DECT sistema z domofonom v dvigalu. S tem pridobite možnost govorne zveze med domofonom v dvigalu in brezžičnim aparatom. V primeru okvare dvigala osebje po nazivu dvigala takoj ve iz katerega dvigala je poziv, hkrati pa lahko "pomiri" osebe v dvigalu in jim takoj priskoči na pomoč ali hitro prikliče serviserja, vzdrževalca....

Na ponujeno opremo lahko priključimo požarno ali alarmno centralo in osebju na DECT sistem pošljemo informacijo o sproženem alarmu, lahko integriramo tudi CNS sistem v sklop informiranja na DECT sistem.


Stroškovno učinkovito
DECT server nima stroškov mesečne najemnine ali stroškov za licence. Število klientov je neomejeno.

Varno
Rešitev z dvosmerno komunikacijo je varna in informativna. Sistem sledi  vsem napravam in samodejno pošlje sporočilo o napaki v primeru da telefonski aparat ne more prejeti sporočila.
V primeru motenj sistem samodejno vzpostavi osnovni zaslon na telefonskem aparatu in mu nato ponovno pošlje namenjeno sporočilo. S tem je omogočeno ponovno normalno delovanje sistema. Odpravljanje težav ali spremembe v programu se lahko opravijo preko spleta iz sedeža našega podjetja na Ptuju.

Mobilno
Z rešitvijo mobilnosti je osebje posledično bolj učinkovito. Sistem je povsem neodvisen od operaterja.

Enostavno
Brezžični DECT sistem s programskim paketom DECT server je enostaven za namestitev in uporabo. Programsko opremo je možno kombinirati z vsemi  sodobnimi klicnimi in alarmnimi sistemi.

Klicni sistem
Mnogi poimenujejo klicni sistem tudi klicni komunikacijski sistem, sestrski klicni sistem, sestrinski klicni sistem, bolniški sistem, urgentni klicni sistem...
Mi ga poimenujemo klicni sistem ker je namenjen klicu osebja. Omogoča komunikacijo med oskrbovanci/pacienti in osebjem ali med osebjem. Vgradnja klicnega sistema omogoča hitro in zanesljivo pomoč ter poveča varnost, po drugi strani pa olajša delo oskrbnemu osebju.
Klicni sistem omogoča oskrbovancem/pacientom, da v nujnih primerih opozorijo nase in na svoje potrebe, ter jim zagotavlja brezskrbnost, varnost in hitro posredovanje osebja. V življenju včasih odločajo sekunde.
Pozivanje je enostavno, hitro in brez hrupa. Vgrajena klicna naprava omogoča oskrbovancu/pacientu na preprost način poklicati negovalno osebo Pri tem oskrbovanci/pacienti uporabljajo rdeče, osebje zelene tipke.
Pozivov je več vrst in se pri osebju pojavljajo po vrstnem redu pomembnosti.

Osnovni klicni sistem je sestavljen v sobi iz klicne enote z ročnim tipkalom (lahko se doda dodatni impulzni rele za prižiganje bralne lučke in ustrezno ročno tipkalo). V kopalnici se namesti pri tuš kabini ter pri WCju klicna enota. Pri vhodnih vratih v sobi se namesti enota prisotnosti ter na hodniku sobna svetilka.
Ostala oprema potrebna za delovanje klicnega sistema se namesti v komunikacijski omari ali v zato namenjenem prostoru.
Enote klicnega sistema so med seboj povezane žično, saj žična povezava zagotavlja večjo varnost in zmanjšuje stroške vzdrževanja.


Vamotel d.o.o.
Na jasi 53
2250 Ptuj

GSM: 041 355 406
Nazaj na vsebino